വെറും 30 രൂപയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന വഴി 5 ലക്ഷം രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ പങ്കുചേരൂ..

പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് യോജന വഴി ഇന്ത്യയിലെ 50 കോടി ദരിദ്രർക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നു. പി‌എം‌ജെ‌ഐ പദ്ധതിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് 5,00 000 രൂപ യുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് മുപ്പത് രൂപയ്ക്കു ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ആർ‌എസ്‌ബി‌വൈ സ്കീമിലുള്ളവർക്ക് ഈ സ്കീമിൽ ചേരുന്നതിന് വേറെ ഡോക്യൂമെന്റുകൾ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്നറിയാൻ, www.pmjay.gov.in ലെ ‘ഞാൻ യോഗ്യനാണോ’ ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 

തുടർന്ന് സംസ്ഥാനം, പേര്, എച്ച്എച്ച്ഡി നമ്പർ, റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ പ്രകാരം തിരയുക. സ്കീമിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, ഇ-കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് പി‌എം‌ജെ‌ഐ ക്യാമ്പിലെ ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിക്കണം. 

 

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, 2019 സെപ്റ്റംബർ വരെ 18059 ആശുപത്രികളെ എം പാനൽ പരിരക്ഷിക്കുകയും 44,06,041 ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുകയും 10 കോടി ഇ-കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും എം-പാനൽ ആശുപത്രികളിൽ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഈ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കും.

 

പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗക്കാർ, 16-59 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മുതിർന്ന പുരുഷന്മാർ കുടുമ്ബത്തിൽ ഇല്ലാത്തവർ, ഭിക്ഷടനം ചെയ്തു ജീവിക്കുന്നവർ, വികലാംഗർ, താൽക്കാലിക ഭൂരഹിതർ, സിംഗിൾ കുടുംബം, ഡ്രൈവർ, കണ്ടക്ടർ, മെക്കാനിക്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, പ്ലംബർ, ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവ. ഇരുചക്ര വാഹനം, ത്രീ വീലർ, ഫോർ വീലർ, മോട്ടോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ / ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ ജോലിക്കാർക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മുഖാന്തിരം ബന്ധപ്പെടുക.

12 thoughts on “വെറും 30 രൂപയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന വഴി 5 ലക്ഷം രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ പങ്കുചേരൂ..”

Leave a Comment