ഓണത്തിന് ഈ ഭൂരിഭാഗം പദ്ധതികളിലും അർഹരായവർക്ക്‌ ലഭിക്കുന്നത് 4000 രൂപയിലും അധികം മൂല്യം. ഒന്നും പാഴാക്കാതെ നേടിയെടുക്കുക.

ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്കായി ഒട്ടനവധി പദ്ധതികളാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ചിലത് നേരിട്ട് പണമായും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മുഖേനയും ആണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആളുകൾക്ക് പലർക്കും ഈ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും … Read more

ഈ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ഓണകിറ്റ് നല്കിത്തുടങ്ങും. ഇത് ലഭിക്കാനായി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ. സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളും ഇതാ..

ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ 88 ലക്ഷം റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ച ഓണകിറ്റ് വിതരണം ആരംഭിക്കും. പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഓണകിറ്റിൽ പതിനൊന്ന് ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. … Read more

വെറും 30 രൂപയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന വഴി 5 ലക്ഷം രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ പങ്കുചേരൂ..

പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് യോജന വഴി ഇന്ത്യയിലെ 50 കോടി ദരിദ്രർക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നു. പി‌എം‌ജെ‌ഐ പദ്ധതിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് … Read more