തുളസി ചെടിയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്.

നമ്മുടെയെല്ലാം വീടുകളിൽ പൊതുവായി കാണുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് തുളസികൾ. പണ്ടെല്ലാം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു തുളസിത്തറ നിർബന്ധമായിരുന്നു. പക്ഷേ പല ആളുകൾക്കും അതിൻറെ സയൻറിഫിക് വശം എന്താണെന്ന് … Read more

ചെടികളും പെട്ടെന്ന് പൂക്കാനും ധാരാളം കായ് പിടിക്കാനും ചകിരിച്ചോർ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം

എല്ലാ തരത്തിലും ഉള്ള ചെടികളും പെട്ടെന്ന് പൂക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം കായ് പിടിക്കാനും സഹായകമാകുന്ന ചകിരിച്ചോർ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ  … Read more

കട്ടകുത്തി വളരുന്ന മണിപ്ലാന്റ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും വളർത്താം. ഈ രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ

നമ്മുടെ വീടുകൾ ഭംഗിയാക്കാൻ ആയി പല മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ ഗാർഡനിംഗ് രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച്‌ വീടുകൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും. ഗാർഡനിലും വീടുകളിലെ ഇന്റീരിയറിലും ഭംഗിയുള്ള … Read more